AT&T thất bại trong việc cố gắng bứt phá xu hướng giảm trung hạn

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt و الروسية.