Bằng đại học sẽ cho biết bạn là ai?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.