Đây là những chiêu trò giúp các thương hiệu xa xỉ hốt bạc ở Trung Quốc

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.