Kết quả cuộc thi giao dịch với quỹ giải thưởng 35000$

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.