Không phải Berkshire Hathaway, đây mới là vụ kinh doanh tuyệt vời nhất đối với Warren Buffett

США

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.