Không phải Trung Quốc, đây mới là quốc gia mong manh nhất trước sự tấn công của Tổng thống Trump trên mặt trận thương mại

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.