Làm sao để thứ Sáu làm việc cũng hiệu quả y như thứ Hai?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.