Những nhà đầu tư bitcoin vẫn ôm hy vọng sau một thập kỷ đầy biến động của đồng tiền số này

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.