Những ông trùm Phố Wall đeo loại đồng hồ nào?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.