So sánh bản thân với người khác nên hay không nên?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.