Sở thích, công việc, sự nghiệp hay thiên hướng?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.