Thâm hụt ngân sách Mỹ trước nguy cơ tái lập mốc 1.000 tỷ USD

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.