Thời gian là tiền bạc

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.