Thông tin bất ngờ khi FED giữ nguyên lãi suất đến hết năm 2019

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.