Trade War trở nên khó lường hơn sau khi Đức và Trung Quốc bắt tay chống Mỹ

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في tiếng Việt.