Czym tak naprawdę jest Forex ?

TeleTrade
Narastające w ostatnich latach rozczarowanie związane z najbardziej popularną formą inwestycji, jaką są fundusze inwestycyjne, wymusiło na dużej części społeczeństwa zrewidowanie swoich poglądów na temat bezpiecznych inwestycji. Okazało się bowiem, że fundusze inwestycyjne są bardzo mocno skorelowane z aktualną koniunkturą, a to jest równoznaczne z dużymi stratami dla inwestorów w czasie kryzysu. Czy to oznacza, że uzyskanie odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji pozostaje w sferze marzeń? Odpowiedzią na pytania inwestorów okazuje się… Forex.

Rynek Forex, lub inaczej rynek walutowy, jest największym rynkiem finansowym na świecie handlującym walutami. W odróżnieniu od innych rynków finansowych, Forex nie ma fizycznej lokalizacji, ale jest zdecentralizowanym rynkiem pozagiełdowym (Over-The-Counter). W praktyce oznacza to, że działa on za pośrednictwem sieci elektronicznej banków, korporacji i osób, wymieniając jedną walutę na drugą. Idea Forexu bazuje na pieniądzach. Waluty są tu kupowane, sprzedawane i wymieniane przez inwestorów z całego świata, a zysk generowany jest na podstawie różnic kursowych. Specyfika międzynarodowego rynku walutowego sprawia, że bez względu na obecnie panujący moment cyklu koniunkturalnego, zawsze można zyskać na kupnie tudzież sprzedaży walut. Dynamika różnic kursowych wypływa z aktualnej kondycji gospodarki danego kraju, będąc niejako jej odbiciem. Rynek walutowy powstał w 1973 roku. W ciągu trzech dekad rozrósł się i przekształcił w potęgę światowego rynku finansowego, jaką jest dzisiaj. Warto jednak nadmienić, że idea zarabiania na wymianie walut nie jest do końca nowatorskim podejściem. Waluty, czy też pieniądze, towarzyszą naszemu społeczeństwu, w takiej czy innej formie, już od czasów starożytnego Egiptu. Pierwsze osoby handlujące walutami pojawiły się na Bliskim Wschodzie. Zajmowały się wymianą monet jednego kraju na monety drugiego. Kiedy bony papierowe zostały wprowadzone jako powszechnie akceptowalne formy płatności, transakcje stały się znacznie łatwiejsze dla handlujących. Wzmocnienie oraz ciągły rozwój gospodarek stały się silnie uzależnione od międzynarodowego handlu. Ostatecznie relacja ta przyniosła wiele korzyści wszystkim uczestniczącym w niej krajom.Stabilizacja Forexu wymagała kilku istotnych zmian na przestrzeni lat. Pierwsza z nich, Bretton Woods Accord, miała miejsce pod koniec II Wojny Światowej (1944 r.).

Trzy wielkie kraje: Stany Zjednoczone, Francja, a także Wielka Brytania zgromadziły się w Bretton Woods, aby zorganizować nowy, światowy porządek ekonomiczny. Na konferencji tej ustalono, iż wszystkie waluty zostaną związane z dolarem amerykańskim, a sam dolar – jako jedyny – związany będzie ze złotem (35 dolarów za uncję złota). Postanowienia tej konferencji miały na celu wytworzenie stabilnego system monetarnego poprzez zatrzymanie gwałtownych ruchów walut pomiędzy krajami. Państwa uczestniczące w konferencji zgodziły się utrzymać wartość swoich walut w stosunkowo niewielkiej różnicy wobec dolara i ewentualnie (w razie potrzeby) wobec ceny złota. W konsekwencji dolar stał się najważniejszą światową walutą, a dominacja ekonomiczna na stałe przeniosła się z Europy do USA. Nawet euro nie jest w stanie przejąć roli waluty podstawowej, mimo zmiennych losów dolara w XXI wieku. Bretton Woods przetrwał do 1971 roku, kiedy to prezydent Richard Nixon ostatecznie zdecydował się zawiesić wymienialność dolara na złoto. W ciągu kolejnych dwóch lat siły podaży i popytu przejęły kontrolę nad rynkiem wymiany walut w większości zindustrializowanych gospodarek. Dzięki temu waluty zaczęły swobodnie przepływać pomiędzy krajami. Lata 70-te to okres ustalania się płynności, szybkości i cen na rynku walutowym. Lata 80-te to z kolei rozwój komputerów oraz technologii, która przyspieszyła, a także ułatwiła przepływ walut pomiędzy największymi gospodarkami świata, niezależnie od położenia czy stref czasowych. Rozwój ten trwa nieprzerwalnie, aż do dziś. Współczesny rynek walutowy jest rynkiem ogólnoświatowym działającym 24 godziny na dobę. Rozpoczyna swoją sesję w Sydney, a następnie działa w Tokio, Londynie i Nowym Jorku. Inwestowanie odbywa się więc 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Firmy, które sprzedają i kupują obce waluty w ramach swojej działalności, jak i niezależni brokerzy oraz traderzy, stanowią zaledwie niewielki procent udziału w handlu na rynku walutowym. Większość udziałów pochodzi od banków, firm inwestycyjnych i domów maklerskich. Potencjał rynku walutowego do zarabiania oraz powiększania kapitału odkrywa coraz więcej osób. Obecnie Forex osiąga dzienny obrót ponad 30 razy większy niż jakikolwiek inny rynek amerykański. Międzynarodowy rynek walutowy jest atrakcyjny dla inwestorów dzięki ogromnemu zakresowi potencjalnych zysków, wynikającemu z podaży i popytu danej waluty. Doprowadziło to do popularyzacji Forexu na całym świecie, co ma swoje odzwierciedlenie w stałym wzroście liczby dokonywanych transakcji. Forex jest miejscem, w którym można znacznie powiększyć swój kapitał… ale także go stracić. Ważne jest zatem profesjonalne przygotowanie oraz odpowiednie podejście do handlu.