Không phải Berkshire Hathaway, đây mới là vụ kinh doanh tuyệt vời nhất đối với Warren Buffett

США

Sorry, this entry is only available in tiếng Việt.