Inwestycje w brylanty

Inwestycja w brylanty – czy się opłaca?
Inwestycja w brylanty kojarzona jest z jedną z najbardziej ekskluzywnych form inwestowania. Obecnie wiele rynkowych trendów wskazuje na to, że zakup brylantów teraz może przynieść w przyszłości duże zyski.

Wpływ na to ma kilka czynników. Przede wszystkim, złoża diamentów w najstarszych kopalniach powoli wyczerpują się. Zgodnie z przewidywaniami Bain&Company, podaż diamentów do 2030 roku ma spadać o 1-2% rocznie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że większość diamentów pozyskuje się obecnie z krajów o niestabilnej sytuacji politycznej (RPA, Botswana, Namibia), co może skutkować w każdym momencie przerwaniem wydobycia w niektórych kopalniach.

Oczywiście, decydując się na inwestycję w brylanty należy mieć zawsze świadomość tego, że cena rynkowa kształtowana jest przez wiele czynników, dlatego też zawsze istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych z naszego punktu widzenia trendów i spadku wartości.
Nie zaleca się kupna brylantów jako inwestycji krótkoterminowej, warto trzymać je co najmniej 3-5 lat.

Co warto wiedzieć o brylantach, zanim zdecydujemy się na zakup?
Cena brylantów kształtuje się zupełnie inaczej, niż ma to miejsce w przypadku metali szlachetnych. Każdy brylant stanowi niepodzielną całość i każdy wyceniany jest osobno. Jeden duży diament będzie wart o wiele więcej niż dwa małe, których łączna waga jest identyczna. Wiąże się to z faktem, że duże diamenty (czytaj więcej) występują w przyrodzie o wiele rzadziej.

Przy wycenie brylantów bierze się pod uwagę przede wszystkim cztery czynniki, określane z angielskiego jako zasada „4c” – kolor, szlif, czystość i waga (colour, cut, clarit, carat). Idealne brylanty są duże, posiadają precyzyjny, dopracowany szlif, są bezbarwne i nie posiadają żadnych mikroskopijnych rys ani zanieczyszczeń. Takie brylanty są jednak bardzo rzadkie, stąd też bierze się ich wysoka cena.