OECD o prywatyzacji

OECD uważa, że dla osiągnięcia większego wzrostu gospodarczego powinniśmy m.in. wprowadzić opłaty za studia i kontynuować prywatyzację.

Przedstawiony w środę w Parlamencie Europejskim raport OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), zatytułowany „Going for Growth”, zawiera rekomendacje zmian w polityce gospodarczej i społecznej, które mają pomóc w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Według raportu Polska poczyniła postępy w zwiększaniu wykorzystania potencjału siły roboczej i poprawiła poziom konkurencyjności w gospodarce. Wzrósł dostęp do edukacji przedszkolnej. OECD uważa, że deregulacja zawodów oraz ograniczenie biurokracji również pomogły Polsce osiągnąć lepsze wyniki gospodarcze. Dużo gorzej oceniana jest polska polityka w zakresie opieki.

OECD zwraca uwagę, że reforma systemu opieki społecznej i zwiększenie liczby przedszkoli przyczyniłaby się do wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza wśród starszych pracowników i kobiet. Jest to również szansa na zmniejszenie nierówności edukacyjnych i zarobkowych. Eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dodatkowo postulują obniżenie administracyjnych kosztów tworzenia firm, reformę procedur upadłościowych i kontynuowanie poprawy infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Według organizacji poprawi to rozlokowanie zasobów i zapewni wzrost wydajności i zatrudnienia.

Po ciekawym początku eksperci OECD przedstawili jednak kuriozalną listę rekomendacji. Uważają, że Polska powinna między innymi wyeliminować systemy przedemerytalne, usunąć zakaz zwalniania pracowników na cztery lata przed emeryturą, wprowadzić opłaty za studia na uczelniach publicznych i usunąć kontrolę czynszów. Do tego postulują kontynuowanie prywatyzacji w konkurencyjnych segmentach gospodarki, zwłaszcza w firmach wydobywczych i chemicznych.