ONZ oraz prywatność

Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ, który zajmuje się kwestiami praw człowieka, przyjął kolejną rezolucję dotyczącą prawa do prywatności w erze cyfrowej.

Organizacja wzywa w niej państwa do poszanowania prywatności obywateli i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających dochodzenie roszczeń przez osoby poddane masowej inwigilacji.

To już kolejny dokument tego typu przyjęty przez ONZ po doniesieniach ujawnionych Edwarda Snowdena na temat amerykańskich programów masowej inwigilacji. Szczególne jest to, że po raz pierwszy pojawia się w nim wzmianka o znaczeniu zbierania niektórych metadanych – możliwości poznania zachowań, relacji, a nawet tożsamości jednostki, której dane są gromadzone.

Oczywiście treść rezolucji to kompromis: by umożliwić jej przyjęcie, usunięto z niej stwierdzenie, że zbieranie metadanych stanowi ingerencję w prawo do prywatności. Nie zmienia to faktu, że problem jest dostrzegany i w miarę możliwości artykułowany. A to już krok na przód.