Popołudniowy komentarz rynkowy

Pomimo ataku w weekend na cele w Syrii przez USA, Francję i Wielką Brytanię rynki zachowują się dość spokojnie.
Prawdopodobnie nie dojdzie do eskalacji konfliktu, dlatego też na giełdach nie obserwowaliśmy zwiększonej zmienności jednokierunkowej.

Na rynku walutowym na otwarciu sesji europejskiej byliśmy świadkami dość sporej wyprzedaży amerykańskiego dolara. Dolne ograniczenie konsolidacji z 11 kwietnia powstrzymuje dolara przed dalszymi spadkami.

Dolar od początku roku pozostaje w konsolidacji i być może brakuje silnego czynnika fundamentalnego, który przekonałby graczy instytucjonalnych do zajęcia długoterminowych pozycji. Fundamentalnie w USA cały czas jesteśmy w cyklu podwyżek stóp procentowych, natomiast inwestorzy być może obawiają się wojny handlowej USA z Chinami i dlatego też czekają na wyklarowanie się lepszych warunków do tego, aby zająć fundamentalne pozycje.

Dzisiaj po 14:30 poznaliśmy marcową sprzedaż detaliczną z USA, która m/m delikatnie przebiła oczekiwania rynkowe (0.6% względem 0.4%, poprzednio -0.1%).

https://www.tradingview.com/x/ebCzRnPe/