Unia Europejska versus Apple

Komisja Europejska znajduje się w sporze w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej z amerykańskim gigantem technologicznym Apple, który powinien jej zdaniem zapłacić blisko trzynaście miliardów euro zaległych podatków, jakie powinna przez jedenaście lat przekazać Irlandii. Brukselę jako jedyny unijny kraj wsparła w tej sprawie Polska, ponieważ nasze państwo chce tym samym dać sygnał, iż uważa sprawiedliwe opodatkowanie za jedną z podstaw wspólnego rynku.

Irlandia na mocy indywidualnych interpretacji prawa podatkowego z 1991 i 2007 roku miała stworzyć Apple na tyle dogodne warunki podatkowe, że zdaniem Komisji Europejskiej miały one znamiona pomocy publicznej, stąd też amerykański gigant technologiczny mógł cieszyć się ze sztucznego zaniżenia danin należnych państwu irlandzkiemu. Z tego powodu Bruksela uważa, że Apple powinno zapłacić Irlandii blisko 13 miliardów euro podatków wraz z odsetkami za lata 2003-2014.