Apple подала на регистрацию фантастический патент.

Xin lỗi, nội dung này chỉ có sẵn trong “Русский”.