Đam mê đi du lịch đã đưa chị Nguyên đến TT Consulting

Chị Nguyên đang làm nhân viên văn phòng. Chị có niềm đam mê đi du lịch và khám phá thế giới.

Tuy nhiên, mức lương văn phòng không đủ cho chị thực hiện đam mê của mình nên chị đã đăng ký khóa học của TT Consulting để tạo thêm cho mình nguồn thu nhập.

Hãy đăng ký tham gia các buổi offline bổ ích của TT Consulting để tìm thêm về thị trường tài chính quốc tế.