Đâu là câu hỏi gây nhức nhối cho nhiều nhà đầu tư?

“Không bỏ trứng vào một giỏ” là câu thần chú mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng biết. Nhưng chia trứng vào giỏ ra làm sao và phân bố với tỷ lệ như thế nào? Đây là một trong những câu hỏi gây nhức nhối cho nhiều nhà đầu tư.

Bạn sẽ tìm được câu trả lời trong video sau.

Để tìm hiểu những lợi ích mà danh mục đầu tư SyncTrading mang lại cho bạn, hãy inbox qua fanpage TT Consulting Việt Nam.

Hãy tạo ra nguồn lợi nhuận thụ động trên thị trường tài chính cùng TT Consulting.