Market Discussion 16/04/2018

Mở đầu tuần mới giao dịch hiệu quả cùng TeleTrade – người bạn đồng hành của mỗi nhà đầu tư!

Thông tin trong ngày: tình hình chiến sự và khả năng tiếp theo của thị trường trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY, GBP/USD.