Nhận định GBP/USD ngày 05/03/2018

Tổng quan : Động thái Brexit vẫn còn bỏ ngỏ, chưa có một khẳng định nào rõ ràng rằng quá trình “chia tay” này trở nên êm xuôi. Cộng đồng châu Âu trở nên chia rẽ sau ngày Anh ra đi và một điều đáng lo ngại là ngày càng có nhiều quốc gia theo xu hướng này. Thiệt hại kinh tế sau cơn siêu bão tuyết ước tính lên đến hàng tỷ USD/ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến số liệu kinh tế.

Xét về xu hướng : Pha bẻ gãy 4 đường xu hướng trong H4 đang thể hiện mong muốn chuyển đổi sang xu hướng giảm. Bốn đường xu hướng cũng có dấu hiệu bóp lại và xu hướng ngắn hạn đang có dấu hiệu lấn xuống xu hướng dài hạn. Với khuynh thế H4 lệnh bán đang được sẵn sàng.

Xét về cản: Hiện tại bộ phận phân tích chúng tôi đánh giá vùng cản quan trọng của xu hướng giảm giá rơi vào vùng 1.3855 – 1.3863 vì 2 lý do. Tại đây là mức cản 61.8%  và đây cũng chính là lần test lại 4 đường xu hướng đầu tiên của hành động giá kể từ khi giá phá vỡ 4 đường. Khuyến nghị giao dịch bán tại vùng kháng cự là ưu tiên giao dịch trong ngày hôm nay.

Mức hỗ trợ : 1.3760 – 1.3715 – 1.3670

Mức kháng cự : 1.3820 – 1.3855 – 1.3916