Nhận định USD/CAD ngày 16/03/2018

Xét về xu hướng: Sự đột phá trong phiên giao dịch 15/03 đã tạo điều kiện lớn để cặp tiền này mở ra một xu hướng tăng rõ ràng trong H4+M30.  Mức cản tâm lý 1.3000 bị phá vỡ một cách nhẹ nhàng và không có bất kỳ một dấu hiệu chùn bước nào của giá khi vượt qua cản này. Sự đồng thuận về xu hướng gợi ý chúng ta nên ưu tiên giao dịch mua trong hôm nay.

Xét về cản: Hiện tại trong H4 đang tồn tại một mô hình tiếp diễn tăng với mô hình lá cờ, các cây nến đang có dấu hiệu tích tụ khá lớn cho dù lá cờ này chỉ trong khoảng 40 pips. Đánh giá theo mô hình chúng tôi đang quan tâm đến mức cản 30% tại 1.3033, mức cản này để bảo đảm cho hành động giá không tiến về cản tâm lý 1.3000. Kết hợp 2 yếu tố chúng tôi khuyến nghị mua cặp tiền này khi giá hoạt động trên cản tâm lý 1.3000 trong hôm nay.

Mức hỗ trợ: 1.3033 – 1.3000 – 1.2975

Mức kháng cự: 1.3075 – 1.3100 – 1.3151