Nhận định USD/CHF ngày 07/05/2018

Xét về xu hướng: Trong nhận định buổi sáng chúng ta đã đề cập đến khả năng tăng giá của cặp tiền hướng đến vị trí tạo Zigzag trong khung thời gian tháng, hiện tại yếu tố này đã hoàn thành. H4+M30 thể hiện sự đồng thuận của xu hướng tăng và chưa cho thấy dấu hiệu suy giảm.

Xét về cản: Xu hướng tăng dốc của cặp tiền này đang đặt dấu hỏi lớn cho sự rung lắc của thị trường chung trong thời gian tới. Theo công cụ Zigzag các khung thời gian (Mn,W1, D1) đều đã lập đỉnh nhưng đều trong trạng thái bám trụ. Đồng thời cản tâm lý 1.0000 đã bị phá vỡ đánh dấu mốc cho khả năng tiếp tục tăng giá của cặp tiền này. Các khung thời gian H4-H1 cũng không có bất kỳ một yếu tố mô hình nào cho thấy khả năng đảo chiều của thị trường. Tổng hợp các yếu tố trên bộ phận phân tích chúng tôi tiếp tục khuyến nghị giao dịch Buy trên mức cản tâm lý 1.0000.

Mức hỗ trợ: 1.0020 – 1.0000 – 0.9978

Mức kháng cự: 1.0050 – 1.0091 – 1.0133