Nhận định Verizon (VZ) ngày 03/07/2018

Dự kiến ngày giao dịch cuối cùng hưởng cổ tức của cổ phiếu Verizon (VZ) vào ngày 9/7/2018. Khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc mua vào mã cổ phiếu này.

Hiện tại, tại khung H4, sau khi nhảy gap down-side window thì đã xuất hiện một cây nến Bullish lắp lại khoảng gap này. Đây là tín hiệu từ chối phía bên bán.

Theo góc nhìn của bộ phận phân tích chúng tôi, trong trung hạn, khả năng giá cổ phiếu sẽ tiến gần về hai mức mục tiêu 51.35 – 53.07.

Mức kháng cự: 50.75 – 51.35 – 53.07

Mức hỗ trợ: 49.07 – 47.56 – 46.05