Phản hồi của chuyên viên tư vấn tại TeleTrade

Anh Gia Minh – chuyên viên tư vấn của tập đoàn tài chính TeleTrade. Anh chia sẻ rằng tại đây môi trường làm việc năng động, nhân viên hòa đồng. Mong muốn của anh là trở thành một chuyên viên tư vấn tài chính chuyên nghiệp.