Phản hồi của khách hàng về TT Consulting: Chị học được 4 buổi thì “trốn” mất tiêu

Chị Dung hiện đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Trước khi đến với TT Consulting, chị từng đầu tư chứng khoán Việt và có được mức lợi nhuận nhất định.

Vậy lý do gì chị lại chuyển sang đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế? Tại sao sau khi tham gia 4 buổi học của TT Consulting chị lại “trốn” mất tiêu?