Tại sao bạn lại lựa chọn khóa học của TeleTrade?

Anh Tú hiện đang tham gia khóa học cơ bản của TeleTrade. Nguyên do lựa chọn TeleTrade, anh chia sẻ rằng qua quá trình tìm hiểu trên mạng, anh thấy có một số nơi đào tạo giao dịch trên thị trường Forex và TeleTrade có nội dung đào tạo sát thực tế với mức giá hợp lý nên anh đã đăng ký tham gia.

Hãy cùng theo dõi video chia sẻ cảm nghĩ của anh Tú về quá trình theo học tại TeleTrade!