TeleTrade Invest – sao chép giao dịch với lợi nhuận 114%/5 tháng

Tài khoản giao dịch của Master người Ba Lan:

✓ Lợi nhuận: 114.02%/5 tháng

✓ Tỷ lệ giao dịch thành công: 73%