Thay đổi các quy tắc hải quan sau Brexit làm tăng gánh nặng cho ngân sách Anh

Theo kết quả từ các tính toán, được thực hiện bởi trung tâm nghiên cứu Oxera, các chuyên gia đã thành công khi đưa ra kết luận về các mất mát có thể xảy đến, nguyên nhân từ việc thắt chặt các quy định về kiểm tra hàng hóa Dịch vụ hải quan Anh sau khi Brexit hoàn tất. Bởi, những thay đổi định mức kiểm tra hàng hóa của dịch vụ hải quan Anh chắc chắn sẽ dẫn đến việc kéo dài thời gian, và ngoài ra làm chậm tốc độ giao dịch. Thậm chí có thể tạo ra những hàng dài tại biên giới. Trung tâm nghiên cứu cũng đưa ra một vài phương án có thể phát triển từ sự kiện này. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia đồng ý rằng, việc chậm đáng kể tốc độ giao dịch thương mại, việc tăng số lượng đội ngũ nhân viên kiểm tra tại các cảng và trạm kiểm soát, kéo dài thời gian kiểm tra, thắt chặt kiểm soát sẽ dẫn tới việc gia tăng chi phí tài chính không ít hơn 1 tỷ bảng mỗi năm. Chi phí hàng năm với khối lượng như vậy sẽ tạo ra những gánh nặng cho ngân sách London và ảnh hưởng xấu tới tình trạng chung của ngân sách. Tính tới việc con số này chỉ là mức tối thiểu và có thể gia tăng. Trong đó không bao gồm các chi phí chung ngoài ra là tiền lương của các nhân viên mà chắc chắn cũng sẽ tăng lên.