USD/CAD – Kỳ vọng test đáy và tạo đáy mới

Kết thúc ngày hôm qua, cặp tiền USD/CAD đã phá vỡ vùng hỗ trợ 1.3254, báo hiệu rằng xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn và sẽ lập đáy mới trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trước khi giảm sâu, giá cần phải có một lần điều chỉnh trở về vùng cản 1.3274.

Theo góc nhìn của bộ phận phân tích chúng tôi, dự kiến sau khi retest về khu vực cản quan trọng 1.3254 – 1.3274 thì sẽ quay đầu và tiếp tục giảm điểm về vùng mục tiêu 1.3151. Mức dừng lỗ 1.3319.

Mức kháng cự: 1.3254 – 1.3425 – 1.3548
Mức hỗ trợ: 1.3125 – 1.3079 – 1.3003

Ngày nhận định: 21/06/2019

Nếu bạn không có đủ thời gian để tham gia giao dịch trên thị trường Forex, TeleTrade Invest – nguồn thu nhập thụ động dành cho bạn.