X5 Retail Group и Иннополис разработают магазин без продавцов

X5 Retail

Xin lỗi, nội dung này chỉ có sẵn trong “Русский”.