Zmiana norm kontroli celnej po tym, jak Brexit obciąży budżet Wielkiej Brytanii

W wyniku obliczeń, które zostały przeprowadzone przez centrum badawcze Oxera, specjalistom udało się zrobić wnioski o możliwych ubytkach, których przyczyną będzie zaostrzenie norm przeglądu towarów na granicy Wielkiej Brytanii co doprowadzi do opóźnień, jak również spowolnienia tempa handlu. Możliwe jest również pojawienie się kolejek na granicy.
Centrum badawcze przedstawiło kilka możliwych wariantów wydarzeń. Jednak, większośc specjalistów doszło do wniosku, iż znaczne spowolnienie tempa handlu, zwiększenie liczby personelu sprawdzającego na portach i w punktach kontroli, przedłużenie czasu, przeznaczonego na przeszukiwania i zaostrzenie samej kontroli, niewątpliwie doprowadzi do zwiększenia wydatków finansowych nie mniej niż na sumę 1 mld funtów w skali roku. Coroczne wydatki na taką sumę dodatkowo obciążą budżet Londynu i niekorzystnie wpłyną na jego stan. Podana suma jest minimalną i może być większa. Do tej sumie nie zostały wliczone koszty ogólnego zatrzymania, jak również wypłaty pracowników, których liczbę trzeba będzie zwiększyć.