Zmiany klimatyczne w Arktyce

Nowe badania opublikowane w Nature Climates Change dowodzą, że wzrost temperatury w Arktyce spowoduje pojawianie się znacznej roślinności. Tego zjawiska można spodziewać się już w niedalekiej przyszłości.

Według Jaymi McCann z Daily Mail, z badań można wywnioskować że stopniowe ocieplenie klimatu doprowadzi do rozrostu drzew i krzewów w Arktyce. Może to spowodować zwiększenie obszarów leśnych aż o 50% w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Badanie również pokazuje, że może to przyśpieszyć proces globalnego ocieplenia.

Richard Pearson, naukowiec z Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej powiedział we wczorajszym oświadczeniu, że taka powszechna redystrybucja roślinności w Arktyce miałaby wpływ na globalny ekosystem. Dodaje również, że owe wpływy mogą wykraczać daleko poza regiony Arktyki. Przykładem mają być niektóre gatunki ptaków, które sezonowo będą migrować na niższe szerokości geograficzne i będą poszukiwać otwartych przestrzeni żeby założyć gniazda w ziemi.

Według zespołu badawczego wzrost roślin w systemie arktycznym wzrosła w ciągu ostatnich kilku dekad. Tendencja ta pokrywa się ze wzrostem temperatur, które są w przybliżeniu dwukrotnie większe niż w pozostałych częściach świata. Pearson wraz z współpracownikami postanowili wykorzystać scenariusze klimatycze na rok 2050 w celu określenia prawdopodobieństwa, że ten trend utrzyma się w najbliższych latach. Opracowali modele, by statystycznie przewidzieć jaki rodzaj roślin wzrośnie przy określonych warunkach temperatury i opadów.